Cena skupinových cvičení je 3,50 € / osoba. Cvičíme v priestoroch Lion Fitness, Bavlnárska ul.Trenčín. 

Ušetri kúpou permanentky. Cena 31,5€/ desať vstupov. Platí na všetky cvičenia poriadané Jumpingivka. 

 

Individuálny tréning:

tréningová jednotka 15€ ( tréningy v priestoroch Lion Fitness, Bavlnárska ul. Trenčín -  formou kondičných a silových tréningov )

Poradenstvo v oblasti výživy a zmeny v stravovaní - po individuálnej konzultácii.