Cena skupinových cvičení je 3,50 € / osoba.

Ušetri kúpou permanentky. Cena 31,5€/ desať vstupov. Platí na všetky cvičenia poriadané Jumpingivka. 

 

Individuálny tréning:

tréningová jednotka 15€

Poradenstvo v oblasti výživy a zmeny v stravovaní - po individuálnej konzultácii.