Pohybovo kondičný tréning pre deti

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj dieťaťa. Je výborným prostriedkom ako podporiť zdravie detí a rozvíjať pohybové schopnosti dieťaťa primerane jeho veku a vytvoriť trvalý záujem o šport.

Kurz je zameraný na rozvoj pohybovej zručnosti, zlepšenie koordinácie pohybov, kondície a tiež na socializáciu detí. V rámci cvičenia budeme využívať jednoduché športové náradie a profi trampolínky. Kurz vedie certifikovaná osobná trénerka a trénerka skupinových cvičení Mgr. Ivana Hudec Strápková. Po absolvovaní kurzu získa dieťa certifikát zdatnosti.

Začiatok kurzu 16.09.2020

Miesto konania: HYBKO – viac než len fitko – nový multifunkčný športový priestor ktorý nájdete na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne – budova bývalej OZETY.

Počet lekcií 12

Pokiaľ sa dieťa nebude môcť zúčastniť hodiny, má nárok na 2 náhradné hodiny v rámci celého kurzu. Nárok vzniká automaticky neúčasťou na ktorejkoľvek riadnej hodine - nie je potrebné sa z hodiny ospravedlňovať. Náhradnú hodinu si dieťa vyčerpá na konci kurzu (v mesiaci december 2020).

Maximálny počet detí v kurze: 10

Cena kurzu: 60€  žiadame uhradiť do 16.09.2020 na č.ú. SK05 0900 0000 0051 5598 5249, do poznámky meno a priezvisko dieťaťa.

Prihlášky prijímame do 14.09.2020. Prihlášku na kurz nájdete po kliknutí na odkaz  

forms.gle/15k3BSpbUL7wCAWGA